Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • DOLNÍ VARIANTA, VI

  Od 1. K „Zapomenuté hrany" vlevo stěnou a rozšiřující se spárou na temeno. Jan Paul, Šárka Paulová, 9.4.2017

 • HORNÍ VARIANTA, VI

  Od 2. K „Zapomenuté hrany" vlevo poruchou na temeno. Jan Paul, Šárka Paulová, 9.4.2017

 • ZAPOMENUTÁ HRANA, VI

  Nápadnou (JZ) hranou přes 2 kruhy, výše doprava stěnou na temeno. Jaroslav Cach, Alice Horáčková, 9.6.2016

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, II

  V levé části masívu komínem přes vklíněný balvan n. t.

 • ÚDOLNÍ KOUTEK, IV

  Vpravo od „Zapomenuté hrany“ trhlinou v otevřeném koutě na balkon a z něho nevýrazným koutkem n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 17.2.2019