Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  V náhorní stěně vpravo do krátké spáry a dále n. v.. Tomáš Hladík, Karel Hladík, 10.10.1987

 • MÁJOVÁ CESTA, IV

  Náhorní spárou n. v. Petr Horyna, Tomáš Hladík, 3.5.1989

 • VYBÍHAČKA, VI

  V náhorní stěně mezi „Rychlovkou" a „Májovou cestou“ přímo stěnou na vrchol. Petr Horyna, 3.5.1989

 • RYCHLOVKA, VI

  JV hranou n. v. Martin Čermák, 7.9.1992

 • PRAVÁ JIŽNÍ SPÁRA, IV

  Pravou spárou v J stěně n. v. P. Vacek, Pavel Mrnka, 13.7.1989

 • PROSTŘEDNÍ JIŽNÍ SPÁRA, IV

  Spárou pod JZ hranu a tou n. v. Petr Laštovička st., 8.6.1991

 • LEVÁ JIŽNÍ SPÁRA, III

  Levou spárou v J stěně na terasu a „Údolní stěnkou" n. v. Petr Laštovička st., 8.6.1991

 • ÚDOLNÍ STĚNKA, III

  Z náhorní strany traverzem doprava na velký balkón v údolní stěně a stěnou n. v. Tomáš Hladík, Karel Hladík, 10.10.1987

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, II

  Jako „Údolní stěnka" na balkón. Stěnou vlevo do spáry a tou n. v. Tomáš Hladík, Karel Hladík, 10.10.1987