Popis oblasti

Skalní věžičky a masívy jsou rozptýleny v rozmanitých roklích a hřebenech. Mimo měkkého pískovce zde nalezneme i skály ze znělce a čediče. Při provozování horolezecké činnosti dbejte pokynů pro příslušnou oblast. Lezení za mokra se nedoporučuje.

První evidovaná cesta v této oblasti je na Studenou věž:
STARÁ CESTA, IV
Ze sedla komínem (nebo z masívu překrok) na plošinu a stěnou šikmo doprava na vrchol. Willy Pilz, 23.5.1976

Použité zkratky u skalních objektů:
Boulder – B
Masív – M
Quack – Q

Pravidla lezení v pískovcových oblastech – ČHS.