Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Z stěnou (tesané stupy) přímo n. v.

 • CESTA MOUCHY MASAŘKY, IV

  Od nástupu „Staré cesty" stěnou šikmo vlevo na polici a převislou SZ hranou na vrchol. Volker Müller, Hasso Gantze, 19.5.1996

 • OPIČÁRNA, VI

  Od SZ hrany vodorovným zářezem doleva a převislou stěnou na polici. Krátkým komínem na vrchol. Zdeněk Patzelt, Jan Hovorka, Zdeněk Kropáček, 13.8.1995

 • SMAŽÁK, VIIa

  Středem údolní (S) stěny přes převis do spáry a přímo stěnou na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 10.5.2003

 • PROCHÁZKA, IV

  V náhorní J stěně, vpravo od cesty „Přímá náhorní cesta", hranou přes převis na polici. Dlouhý traverz vpravo za hranu a stěnou na vrchol. Václav Kopecký, Dáša Kropáčková, Zdeněk Patzelt, Zdeněk Kropáček, 13.8.1995

 • PŘÍMÁ NÁHORNÍ CESTA, V

  Středem náhorní J stěny n. v. Vlastislav Hrkal st., Vladislav Hrkal ml., 31.7.1997