Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • KLEPAČKA, VIIb

  Z rokle spárou do náhorní stěny. Hranou v masívu ke kruhu. Přepad a rozporem na vrchol. Karel Bělina, Zdeněk Hubka, 18.9.1977

 • ROZKROČNÁ CESTA, VIIa

  Z masívu sestup komínem. Vlevo ke hraně, rozporem a stěnou na vrchol. Manfred Kühn, Egon Merke, Heinz Walther, 27.5.1972

 • SLABÉ MÍSTO, IV

  Z masívu postavením z přepadu na vrchol. Hasso Gantze, Manfred Kühn, Hans Müller, 31.7.1977

 • STARÁ CESTA, VI

  Při SV hraně přes převis a šikmo vlevo koutem ke kruhu. Traverz doprava a hranou na vrchol. Karel Krombholz, Radomír Kotala, 3.8.1952

 • STARÁ CESTA - ÚDOLNÍ VARIANTA, VIIa

  Ve středu údolní stěny šikmo vlevo stěnou a vpravo nakloněnou hranou ke kruhu. „Starou cestou“ na vrchol. Jiří Šlégl, Jaroslav Houser, Jiří Havlák, 24.8.1975

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, VIIa

  Od kruhu stěnou a žlábkem na vrchol. Jürgen Lösel, Peter Zirnstein, Günter Seifert, P. Saling, Heinz Weigel, Helmut Weigel, 16.5.1971