Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JIHOZÁPADNÍ STĚNA, V

  Vlevo v JZ stěně na římsu a traverz doprava (kruh). Stěnou žlabem „Staré cesty“ na vrchol. Ernst Heuer, H. Helmaier, K. Mann, W. Zischek, 9.8.1931

 • JIHOZÁPADNÍ STĚNA - VARIANTA, VI

  Od kruhu stěnou na římsu, traverz vlevo za hranu a žlabem na vrchol. F. Záběhlík, 28.7.1974

 • LIGUERE, VIIa

  Z stěnou přímo ke kruhu, vpravo hranou a žlabem na vrchol. René Pohořálek, F. Landovský, 18.8.1984

 • SEVERNÍ CESTA, V

  Z náhorní strany komínem do údolní strany, traverz doprava a žlabem na vrchol. M. Röhnick, F. Lamprecht, 15.7.1921

 • STARÁ CESTA, IV

  Z náhorní strany komínem na římsu, tou vlevo a žlabem (nebo římsou doprava a V hranou) na vrchol. F. Gnaß, Ma a Matthäus, R. Greter, W. Kamke, 26.5.1912

 • VÝCHODNÍ HRANA, 1/IV

  Ve V stěně na balkón, (stavěním) a hranou na předvrchol. Skokem na V hranu a jí na vrchol. O. Heinicke, E. Heinicke, K. Krille, H. Freise, 26.6.1921

 • VYSNĚNÁ STĚNA, VIIIa

  Od úpatí údolní stěny. Od nástupu „Údolní cesty“ šikmo vpravo pilířkem na balkón. Přes převis (hodiny) ke kruhu. Šikmo vlevo přes kruh k 3. kruhu. Přímo stěnou, výše vpravo k 4. kruhu pod malým převískem. Obloukem vpravo přes 5. kruh ke hraně a tou k 6. kruhu pod velkým převisem. Jürgen Höfer, Thomas Häntzschel, M. Halbfaß, M. Grohmann, 6.5.2000

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIb

  Od úpatí údolní stěny. Od paty JV stěny spárami, komínem a spárou vlevo na plošinu. Spárou na balkón a další spárou na lávku. Přechod doprava a komínem nad převis, (stavěním) do stěny a levou hranou na vrchol. Helmut Oehme, H. Bieberstein, 1.6.1934

 • ČELISTI, VIIb

  Od úpatí údolní stěny. Vlevo od cesty „Liguere“ převislým sokolíkem a koutem na balkón pod převis. Traverz vpravo na hranu a šikmo SV stěnou ke kruhu. Šikmou spárou na polici, traverz 10m doleva a stěnou na skalní blok. Postavením a převislým žlábkem na pilíř. Jako „Východní hrana“ na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 23.4.1977

 • PŘÍMÉ ČELISTI (VÝCHODNÍ STĚNA), VIIb

  Od úpatí údolní stěny. Středem údolní (V) stěny spárou ke kruhu. Cestou „Čelisti“ na vrchol. Bernd Arnold, G. Lamm, J. Cruse, 15.5.1977

 • LVÍ SPÁRA, VIIc

  Od úpatí údolní stěny. Jako „Přímé čelisti“ 25m vzhůru ke koutu. Šikmo vpravo kolem V hrany, travez do středu SV stěny k 1. kruhu. Stěnou a sokolíkovou spárou (2. kruh) ke 3. kruhu. Šikmo vlevo na balkón. 5m vpravo a jako „Údolní cesta“ komínem na balkón. Jako „Jihozápadní stěna“ na vrchol. Jürgen Höfer, Heinz May, 7.9.1996