Lokace: Mapy.cz

Titanic01

Cesty na této skále

  • NÁRAZ DO PRAVOBOKU, VI

    Od paty v údolní stěně vlevo na předskalí a stěnou na kazatelnu (SM). Přes převis širokou spárou, výše komínem na velkou polici. Stěnou podél hrany na palubu. Vladislav Nehasil, Jan Paul, 24.11.2017

  • KOUTEK, IV

    Vlevo v SZ stěně koutem na palubu. Vladislav Nehasil, Jan Paul, 24.11.2017

  • BÍLÁ HVĚZDA, VIIa

    Uprostřed masívu stěnou 2K a spárou na palubu. Jan Paul x Vladislav Nehasil, 11.9.2018