Lokace: Mapy.cz

Sedm piv topo
SEDM PIV

Cesty na této skále

 • SESTUPOVKA, I

  Od V nebo Z komínem mezi bloky vzhůru a na vrchol.

 • PIVNÍ HRANA, VIIa

  Stěnou při Z hraně přes 2x hodiny na vrchol JV bloku. Vlastislav Hrkal st., Vlastislav Hrkal ml., 8.5.1996

 • SVĚTLÉ PIVO, II

  Vlevo od Z nástupu „Sestupovky“ úzkým komínem na vrchol. Michael Bellmann, 5.9.1999

 • POHODA, II

  Komínem od Z na vrchol. Stanislav Emingr, 30.4.1994

 • ČERNÉ PIVO, II

  Komínem krátce vzhůru, výše vlevo žebrem na vrchol. Henry Krönert, Sascha Lämmel, 5.9.1999

 • JIŽNÍ HRANA, IV

  Ze sedla (J) hranou přímo n. v. Jaroslav Vlasák, 30.4.1994

 • STARÁ CESTA, II

  Středem Z stěny přímo n. v. Jaroslav Vlasák, 30.4.1994

 • TAČMUDOVA HRANA, V

  Od S přes převis a hranou n. v. Martin Štítkovec, 14.10.1995

 • MRAVENČÍ CESTA, II

  Ze sedla šikmo vpravo stěnou n. v. Miroslav Jouza, 30.4.1994

 • JAKO PRD, VIIa

  Náhorní stěnou přes BH na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Vlastislav Hrkal ml., 4.10.1995

 • HUMUS SPÁRA, V

  Vpravo v SZ stěně šikmým zářezem do spáry a tou na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Vlastislav Hrkal ml., 8.5.1996

 • HRANA FOTRŮ, VIIb

  Stěnou doleva na hranu a tou přes BH na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Vlastislav Hrkal ml., 4.10.1995

 • TROJKOMÍN, II

  Od S komínem na vrchol. Stanislav Emingr, 30.4.1994

 • ODPADLÍK, VIIIc

  V pravé části S stěny stěnou přes BH na vrchol. Vlastislav Hrkal ml., 8.5.1996

 • STARÉ PECKY, VIIb

  Středem S stěny přes BH přímo na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Vlastislav Hrkal ml., 4.10.1995

 • O SOLE MIO, VIIa

  Vlevo v S stěně stěnou přes BH na vrchol. Vlastislav Hrkal st., Vlastislav Hrkal ml., 4.10.1995

 • ÚDOLNÍ HRANA, VI

  Údolní hranou (3xhodiny) přímo na vrchol. Vlastislav Hrkal, Vlastislav Hrkal, 8.5.1996

 • ZUBY NEHTY, VIIa

  V stěnou kolem odštěpu (BH), výše hladkou stěnou na vrchol. Vlastislav Hrkal ml., 8.5.1996