Lokace: Mapy.cz

VÝTRUS
VÝTRUS
Vytrus Q

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Od Z komínem a hranou na vrchol.

 • SEVEROZÁPADNÍ STĚNA, II

  Ve středu S stěny šikmo doprava na vrchol.

 • KOMÍN, II

  Komínem mezi věží a masivem na vrchol.

 • PŘESKOK, 1

  Z masivu přeskok na vrchol.