Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • KDYŽ SI JANÍČEK KAČENU BRAL, VIIb

  Při tupé údolní hraně stěnou a trhlinou na velký balkón. Stěnou vpravo přes 2 kruhy na balkón a hřebenem na vrchol. Václav Sojka, Lubomír Kaván, Václav Sedláček, M. Lábo, 7.7.1991

 • KDYŽ SI JANÍČEK KAČENU BRAL - JEMNÁ VARIANTA, VIIb

  4 m vlevo od údolní hrany stěnou a trhlinou na velký balkón. Cestou „Když si Janíček Kačenu bral“ na vrchol. Václav Sojka, Lubomír Kaván, 17.3.1991

 • KDYŽ SI JANÍČEK KAČENU BRAL - PRAVÁ VARIANTA, VI

  Vlevo od cesty „Nákup“ stěnou k BH a šikmo vlevo na velký balkón. Cestou „Když si Janíček Kačenu bral“ na vrchol. Václav Sedláček, 20.9.1992

 • PŘÍMÁ ÚDOLNÍ VARIANTA, VIIa

  Středem údolního pilíře (BH) přes díru na velký balkón a cestou „Když si Janíček Kačenu bral“ n. v.

 • NÁKUP, III

  Vpravo od údolního pilíře zužující se zarostlou spárou na vrchol. Václav Sedláček, 1991

 • PAMĚTNÍ CESTA NA FRANTIŠKA BIENERTA, VIIIa

  6 m vlevo od údolní hrany v Z stěně sokolíkem a stěnou přes BH k převisu. Zprava přes něj (velké hodiny) k borovici a údolní hranou na vrchol. Václav Sojka, Lubomír Kaván, 23.5.1991

 • RAJBUŇK, III

  Ze S přilehlého masívu traverz vlevo po lávce, přepad za SV roh a na zarostlou lávku. Hladkou stěnou pod slaněním na vrchol. Gerald Männel, 28.8.1997

 • RAMPA, II

  Zleva v JZ stěně lávkou k velkému zarostlému koutu, tím k údolní hraně. Jí a hřebenem na vrchol. Václav Sojka, Václav Sedláček, 1991

 • STARÁ CESTA, II

  Úplně vpravo ve V stěně pod převisem na lávku, tou doleva a zarostlou stěnou šikmo vlevo do žlábku. Jím na hřeben a po hřebenu na vrchol.

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  „Starou cestou“ na lávku, po ní ještě víc doleva a šikmo vpravo zarostlou stěnou na lávku. Tou traverz vlevo do žlábku a jím na hřeben. Po hřebenu na vrchol.

 • VÝCHODNÍ HRANA, II

  Od S z přilehlého masivu sestup a náhorní (V) hranou přímo n. v. Lothar Petrich, 04.08.2000