Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Komínem mezi věží a masívem, výše žlabem na vrchol. Zdeněk Kropáček, 18.12.1975

 • KOUTOVÁ CESTA, II

  Vlevo v náhorní stěně koutem mezi věží a V předvrcholem na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Beatrice Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 10.5.1985

 • VÝCHODNÍ HRANA, III

  V hranou na předvrchol a přechod na vrchol. Beatrice Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 16.5.1985

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, III

  Od J komínem mezi věží a V předvrcholem do sedla a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Beatrice Kropáčková, Martin Kropáček, 10.5.1985

 • TICHÁ VZPOMÍNKA, VIIa

  Ve středu J stěny (postavením) do sokolíka a vpravo do kouta. Tím pod vrcholový převis a vlevo na vrchol. Václav Sojka Sojka, Václav Sedláček, 5.11.1989

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Žlabem v údolní stěně na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková

 • PŘES POKLIČKU, III

  Vpravo při Z hraně přes několik převisů a žlabem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Martin Kropáček, 16.5.1985

 • DLOUHÝ POCHOD, VI

  Náhorní hranou ke kruhu. Traverz vpravo a spárou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 10.10.1991

 • DLOUHÝ POCHOD - PŘÍMÁ VARIANTA, VIIIa

  Cestou "Dlouhý pochod" ke kruhu a od něj přímo na vrchol. Pavel Henke x Jiří Stránský, 25.9.2003

 • PŘESKOK, 1

  Od JV z rohu masívu přeskok na vrchol. Václav Sojka, 26.11.1993