Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BÍLÁ STĚNA, , VI

  Z balkónu ve V stěně trhlinou šikmo vpravo ke kruhu v S stěně. Stěnou a spárou na vrchol. Karel Bělina, K. Hladík, 2.7.1972

 • BÍLÁ STĚNA – VARIANTA, V

  Cestou „Bílá stěna“, výše pod kruhem traverz doleva do komína a jím na předskalí. Hranou n. v. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, M. Kropáčková, 12.4.1981

 • ČERNÁ JÍZDA, V

  V polovině nástupu „Staré cesty“ vlevo žlabovitým komínem na balkón. Vpravo stěnou na lávku, překrok a nejprve tupou, poté ostrou hranou na vrchol. G. Seifert, R. Simmchen, 24.5.1970

 • FLÉTNOVÉ HODINY, VIIa

  Vpravo v údolní stěně krátce koutem a stěnou přes kruh (3. kruh „Údolní cesty“) na balkón. Vlevo hranou na vrchol. V. Sojka, L. Seidl, 14.5.1988

 • HRANA, IXb

  Údolní cestou ke 2. kruhu, traverz doleva a stěnou šikmo vlevo (BH) na hranu. Tou přes 2. BH na vrchol. M. Šlof, 1996

 • JARNÍ ZELEŇ, III

  Asi 3,5m vpravo od Jihovýchodní stěny vlevo od převisu, stěnou šikmo vpravo přes plotnu výše na malý balkón. Vlevo hranou nebo žlabem na velký balkón. „Starou cestou“ nebo libovolně na vrchol. Albrecht Kittler, M. Clemens, 1.7.2002

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, II

  Od JV stěnou na balkón a jako „Stará cesta – Horní varianta“ na vrchol. Autoři neznámí

 • NOVÁ ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Ve středu Z stěny trhlinou malý balkón a traverz vlevo ke 2. kruh „Údolní cesty“. Tou ke 3. kruhu, traverz vlevo a při skalním okně přes převis na vrchol. Karel Bělina, J. Hofman, 22.9.1974

 • OTRASNÍKOVY PERUTĚ, VIIb

  Vlevo od komína ve V stěně zleva na hranu a tou na balkón „Staré cesty“. Tou na vrchol. V. Sojka, 1983

 • SAMOTÁŘSKÁ CESTA, VI

  Úplně vpravo z balkónu ve V stěně sestup a vpravo traverz za hranu do šikmého koutu. Jím a komínem ke 3. kruhu „Údolní cesty“ a tou na vrchol. M. Štross, 22.7.1978

 • SAMOTÁŘSKÁ CESTA - VARIANTA, VI

  Koutem „Údolní cesty“, výše přes převis na balkón pod V stěnou. „Samotářskou cestou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 12.4.1981

 • SLZIČKA, VIIb

  Úplně vpravo z balkónu ve V stěně traverz vpravo ke kruhu a stěnou přímo ke 2. kruhu. Stěnou vlevo ke kruhu cesty „Bílá stěna“, doprava vzhůru na lávku v údolní stěně a vlevo hranou na vrchol. V. Sojka, Miroslav Michlík, R. Pilař, E. Michlíková, 1.11.1987

 • SMUTEČNÍ HRANA, VIIa

  Pravou údolní hranou (hodiny) ke kruhu a při hraně k 3. kruhu „Údolní cesty“. Tou na vrchol. V. Sojka, K. Goldberg, 22.5.1983

 • STARÁ CESTA, I

  V náhorní stěně rampou šikmo vlevo a stěnou na balkón (sem též vpravo koutem). Vpravo od skalního okna stěnou na vrchol. R. Ulbricht, F. Frömder, M.Tausche, Max Hähnel, 25.5.1911

 • STARÁ CESTA - HORNÍ VARIANTA, II

  „Starou cestou“ ke skalnímu oknu a vlevo od něj stěnou na vrchol. Autoři neznámí

 • STARÁ CESTA - KOMÍNOVÁ VARIANTA, II

  Komínem od Z nebo V na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Autoři neznámí

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Středem údolní stěny koutem asi 8m a vpravo převislou stěnou na lávku. Tou doprava k 1. kruh. Vhloubením přes 2. kruh na balkón ke 3. kruhu a středem stěny na vrchol. Němečtí lezci

 • ÚDOLNÍ CESTA – VARIANTA PRO KÁČU, VIIIa

  Asi 2m vpravo od „Údolní cesty“ zahnutou spárou a přes převis ke kruhu. Pod střechou doprava a stěnou přímo přes 2. kruh k 1. kruhu „Údolní cesty“. Tou na vrchol. V. Sojka, J. Marhan, 5.1989

 • ÚDOLNÍ CESTA – VARIANTA ZAKLÍNADLO, VIIb

  „Údolní cestou“ asi 5m vzhůru, šikmo vpravo přes převis a spárou k 1. kruhu. „Údolní cestou“ na vrchol. V. Sojka, I. Nováková, 29.6.1986

 • VÝCHODNÍ CESTA, IV

  Z balkónu ve V stěně krátce rozšiřující se spárou a stěnou šikmo vpravo na hranu. Tou na balkón a jako „Stará cesta“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, D. Kropáček, 7.6.1981

 • VÝCHODNÍ CESTA - PŘÍMÁ VARIANTA, VI

  1,5m vpravo od „Východní cesty“ stěnou přes kruh na hranu a tou na vrchol. Autoři neznámí