Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • KOMÍN, II

  Komínem mezi věží a masivem na vrchol. Martin Kropáček, Jan Kropáček, 6.7.1987

 • Přepad, II

  Přepad z masívu na vrchol. Zdeněk Kropáček, 23.7.1989

 • PŘESKOK, 1

  Z masívu sestup na lávku a seskokem na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 19.9.2001

 • STARÁ CESTA, III

  JZ hranou na balkón a vlevo stěnou na vrchol. Martin Kropáček, Jan Kropáček, 6.7.1987

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Stěnou přes předvrchol do sedla a traverz vlevo k překroku „Údolní hrany“. Tou na balkón a šikmo vpravo stěnou na vrchol. Martin Kropáček, Jan Kropáček, 6.7.1987

 • ÚDOLNÍ HRANA, V

  Při SZ hraně nejprve vpravo překrok poté vlevo ke hraně. Tou na balkón a hranou šikmo vlevo na vrchol. Martin Kropáček, Jan Kropáček, 6.7.1987