Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, I

    Podél náhorní hrany na vrchol.

  • ZVĚDAVOST, RP VIIa

    Z údolí přes převis ke kruhu, stěnou a hranou přes 2. kruh n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, Jaroslav Kukla, Michael Bellmann, Daniel Flügge, Steffen Mann, Gunther Hünig, Udo Henke, Daniel Hölzl., 15.4.2018

  • VÝCHODNÍ ZÁŘEZ, III

    Z balvanu od V přepad do stěny, spárou a zářezem vlevo na vrchol. Vladislav Nehasil, Jan Paul, 27.12.2017