Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, I

    Podél náhorní hrany na vrchol. Autoři neznámí

  • ZVĚDAVOST, RP VIIa

    Z údolí přes převis ke kruhu, stěnou a hranou přes 2. kruh n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, J. Kukla, M. Bellmann, D. Flügge, S. Mann, G. Hünig, U. Henke, D. Hölzl., 15.4.2018

  • VÝCHODNÍ ZÁŘEZ, III

    Z balvanu od V přepad do stěny, spárou a zářezem vlevo na vrchol. Vladislav Nehasil, J. Paul, 27.12.2017