Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • INFLACE, VIIb

    SV hranou a (stavěním) ke kruhu, dále na vrchol. Hasso Gantze, E. Fröde, Matthias Kresse, Heinz Walther, 14.7.1979

  • STARÁ CESTA, VI

    J hranou (kruh) na malou římsu a (stavěním) na vrchol. Dieter Fahr, Klaus Paul, 22.4.1975

  • TVRDÁ MĚNA, VIIa

    Náhorní stěnou přes kruh na vrchol. H. Gnadig, Helmut Paul, E. Mühne, W. Engel, 14.9.1975