Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, VIIb

    Stěnou vlevo od náhorní hrany přímo n. v. Vladislav Nehasil, D. Nehasil, 20.4.1997

  • ÚDOLNÍ HRANA, VIIb

    Od JZ vhloubením a stěnou při údolní hraně přímo n. v. Vladislav Nehasil, D. Nehasil, 20.4.1997