Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Vhloubením ve středu S stěny přímo nebo výše vpravo hranou n. v.

 • ŠAFOT, VIIb

  Vlevo od „Staré cesty" spárou přes převis n. v. Mario Witte, Jörg Nescheida, 8.5.2013

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, V

  Koutem v SV stěně přes převis a n. v. Mario Witte, 25.5.2013

 • VÝCHODNÍ SPÁRA, II

  Vpravo ve V stěně n. v. Mario Witte, 25.5.2013

 • VÝCHODNÍ CESTA, III

  Středem V stěny n. v. Mario Witte, 25.5.2013

 • NÁHORNÍ HRANA, II

  Levou náhorní hranou u břízy n. v. Mario Witte, 20.5.2013

 • BŘICHO, II

  Vlevo od „Náhorní hrany" spárou n. v. Mario Witte, 26.5.2013

 • JIŽNÍ CESTA, III

  Jižní stěnou a krátkou spárou n. v. Mario Witte, 20.5.2013

 • JIŽNÍ VARIANTA, V

  2m vlevo od „Jižní cesty" stěnou přes převis n. v. Mario Witte, 16.6.2013

 • KE KNIZE, VII

  Asi 3m vpravo od „Údolní spáry" stěnou přes převis n. v. Mario Witte, 25.5.2013

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, II

  Středem údolní (Z) stěny stupňovitou stěnou a spárou n. v. Mario Witte, 20.5.2013

 • ZÁPADNÍ HRANA, III

  Levou údolní hranou n. v. Mario Witte, 20.5.2013