Lokace: Mapy.cz

Skalni rodinka scaled

Cesty na této skále

 • MORFEOVA NÁRUČ, V/1

  Uprostřed J stěny postavením na římsu ke kruhu. Vpravo JV hranou na předvrchol a skok na hlavní vrchol. František Žid, Karel Bělina, Zdeněk Hubka, M. Džurban, 27.3.1977

 • MORFEOVA NÁRUČ - VARIANTA, V/1

  Jako „Morfeova cesta“ ke kruhu, výše stěnou vlevo na předvrchol a skok na hlavní vrchol. Axel Steinborn, V. Didilier, E. Soinder, 3.6.1984

 • OZVĚNA, VIIa

  Vpravo v S stěně krátkou spárou na zarostlou římsu a komínem mezi Rodiči a Dětmi ke skalnímu oknu. Stěnou ke kruhu, traverz doprava na SZ hranu a jí na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 2.4.1977

 • OZVĚNA - VARIANTA, VIIa

  Ozvěnou ke kruhu a od něj přímo přes převis na vrchol. J. Hudlák, 4.8.1979

 • POMLÁZKA, VI

  Ve středu S stěny krátce stěnou na zarostlou římsu, koutovou spárou na další římsu a vlevo ruční spárou na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 2.4.1977

 • PŘEVISLÁ HRANA, V/1

  JZ hranou na římsu a hranou dále na předvrchol. Skok na hlavní vrchol. Karel Bělina, František Žid, 2.4.1977

 • STARÁ CESTA, I

  Od J trhlinou a komínem na skalní blok, komínem a stěnou na vrchol. 1913

 • POTAJÍ, VII/1

  Jako „Východní komín“ asi 6m vzhůru, vlevo hranou a stěnou přes kruh na předvrchol. Skok na hlavní vrchol. Jürgen Höfer, Günter Hommel, 2.12.1995

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  Od nástupu „Večerní hrany“ doleva do údolní stěny na velkou plošinu. Stěnou šikmo doleva vzhůru mezi vrcholy a tupou JZ hranou na vrchol. Karel Bělina, Miroslava Bělinová, 8.3.

 • VEČERNÍ HRANA, V

  Vlevo od nástupu „Staré cesty“ JV hranou na vedlejší věžičku, sestup do sedla a jako „Stará cesta“ na vrchol. Karel Bělina, František Žid, 2.4.1977

 • VÝCHODNÍ KOMÍN, II

  Od V komínem do sedla mezi vrcholy. „Starou cestou“ na hlavní vrchol.

 • ZÁPADNÍ KOMÍN, III

  Od Z komínem do sedla mezi vrcholy a jako „Stará cesta“ na vrchol. František Žid, Karel Bělina, 2.4.1977

 • ZÁPADNÍ SPÁRA, IV

  Vlevo od „Západního komína“ koutem a spárou ke skalnímu oknu, převislou spárou a žlábkem na vrchol. František Žid, Karel Bělina, 2.4.1977

 • ZÁŘIVÁ CESTA, V

  Vlevo v S stěně převislou hranou na zarostlou římsu, vpravo stěnou a krátkou spárou na plošinu (kruh). Převislou spárou na vrchol. Karel Bělina, František Žid, Zdeněk Hubka, M. Džurban, 27.3.1977