Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • ÚDOLNÍ CESTA, IV

  Z údolní strany komínem mezi věží a masívem, přechod doprava na balkón v údolní stěně a stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 6.5.1973

 • OBYČEJNÝ SKOK, 2/II

  Z masívu sestup na plošinu a skokem na vrchol. Stanislav Feigl st., Evžen Hollmann, 1982

 • NÁHORNÍ CESTA, VIIa

  Vpravo v náhorní stěně podél trhliny, výše stěnou vlevo přes hroty na vrchol. D. Nehasil, 7.5.2000

 • VÁNOČNÍ PYRAMIDA, III (VIIc)

  Vlevo v náhorní stěně (mohutným postavením) ke kruhu a hladkou stěnou na vrchol. Matthias Großer, Sascha Lämmel, Alexander Marg, Albrecht Kittler, Michael Bellmann, Jürgen Schmädicke, Jörg Hempelt, Ulf Koritz, 15.12.2002