Lokace: Mapy.cz

Kamenicka vez
Kamenicka vez

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Náhorní stěnou na předvrchol a stěnou na vrchol.

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Z předvrcholu po lávce vlevo a stěnou na vrchol.

 • JIŽNÍ CESTA, V

  Koutem v J stěně do poloviny výšky stěny, překrok doleva, spárou a výše koutem na lávku. Variantou "Staré cesty" na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 29.5.1977

 • CESTA STARÝCH PŘÁTEL, VIIa

  Krátce „Jižní cestou" postavením doleva do stěny a k 1. kruhu, stěnou a spárou ke 2. kruhu, spárou přes převis a vlevo žebrem na plošinu a JZ hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Egon Merke, 17.9.1977

 • CESTA STARÝCH PŘÁTEL - PŘÍMÁ, VIIIb

  Jemnou spárkou ke kruhu a přímo přes převis k 1. kruhu "Cesta starých přátel" a tou na vrchol. Pavel Henke, 11.8.1996

 • VLNĚNÍ PSTRUHA, VIIIa

  Úplně vlevo v J stěně, převislou stěnou přímo přes 4 kruhy na vrchol. Pavel Henke, Evžen Hollmann, 11.8.1996

 • RANNÍ DÝCHÁNEK, VIIb

  Vpravo od cesty "Riviera" hranou k 1. kruhu a pravou částí hrany na polici, traverz doleva ke 2. kruhu, od něj po pravé straně přes 2 hodiny na polici, přímo přes 3. kruhu na vrchol. Pavel Bechyně, Richard Kaule, Ludvík Mattes, Ladislav Kopeček, 10.9.1988

 • RIVIERA, VIIc

  Uprostřed údolní stěny z balkónu přímo přes 2 kruhy pod střechu a šikmo doprava ke 3. kruhu. Traverz doleva na římsu, stěnou a spárkou na balkón, stěnou přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 26.7.1988

 • PŘÍMÁ RIVIÉRA, VIIIa

  Od 3. kruhu přímo stěnou přes 4. kruh na vrchol. Jürgen Höfer a Thomas Häntzschel, 7.8.2000

 • KOOPERACE, VI

  Komínem vlevo v údolní stěně na lávku (sem též lávkou zleva). Z lávky doprava a spárkou ke kruhu. Doprava a hranou (20 m) na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 18.7.1987

 • KÁMEN, NŮŽKY, PAPÍR, VIIc

  S stěnou přes 2 kruhy pod převis, zleva na vrchol. Martin Kropáček, Jan Kropáček, 10.7.1993

 • ZÁVRAŤ, IV

  Ze sedla vpravo na římsu, hranou a údolní stěnou šikmo doprava na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 23.3.1981