Lokace: Mapy.cz

Mechova vez

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, IV (V)

  Vpravo v J stěně koutovou spárou na balkón, (stavěním) a spárou na vrchol. Helmut Weigel, Ivo Holub, 23.10.1955

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, V

  Z balkónu stěnou šikmo vlevo na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 2.10.1983

 • JIHOZÁPADNÍ KOUT, V

  Vlevo v J stěně koutovou spárou na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Eberhard Arndt, Dietmar Heinicke, 9.6.1974

 • POHÁDKY Z MECHU A KAPRADÍ, VIIb

  Středem S stěny přes převis ke kruhu. Od kruhu mírně šikmo vpravo stěnou (hodiny) na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 21.8.1994

 • NEDĚLNÍ CESTA, VI

  V levé části S stěny ke kruhu, dále žlabem a komínem na vrchol. Jan Kropáček, Martin Kropáček, 23.7.1989

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, V

  Z balvanu SV hranou (kruh) na římsu. Traverz doprava a spárou na vrchol. Eberhard Arndt, Dietmar Heinicke, 9.6.1974

 • SLONÍ KROK, V

  Z balvanu ve V stěně krátce levou hranou, traverz vlevo na balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Jan Kropáček, Martin Kropáček, 21.7.1989

 • SERENGETY, VIIIc

  Převislou údolní hranou přímo přes hodiny a 2 kruhy na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 10.9.2000