Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Od SZ komínem do náhoří (sem lze také sestoupit z masívu). Úzkým komínem na vrchol. Heinz Walther, Hasso Gantze, 19.9.1976

 • VNITŘNÍ CESTA, II

  Jako „Stará cesta“ k úzkému komínu. Tím prostoupit do nitra věže, tam postranním vnitřním komínem na vrchol. Hasso Gantze, Heinz Walther, 199.1976

 • CHROUPAVÁ CESTA, VIIIb

  Nástup vpravo od cesty „Údolní komín“. JV hranou a žebrem ke kruhu. Traverz vpravo k žebru a jím ke 2. kruhu. Stěnou a vlevo žlabem n. v. Jürgen Höfer a Thomas Kubisch, 03.07.2005

 • ÚDOLNÍ KOMÍN, III

  Z údolní strany komínem na vrchol. Franz Menzel, R. Mitscherlich, Heinz Güldner, 19. 9. 1976

 • RUČNÍ ČEP, VIIb

  Nástup vlevo od cesty „Údolní komín“. JV stěnou přes 2 kruhy, výše šikmo vlevo k hodinám. Stěnou šikmo vpravo do žlabu a jím n. v. Jürgen Höfer a Thomas Kubisch, J. Böhme, 03.07.2005

 • JIŽNÍ SPÁRA, VIIIa

  Středem J stěny trhlinou a spárou n. v. Thomas Kubisch, Jürgen Höfer, 03.07.2005

 • ZELENÝ KOMÍN, III

  Náhorním komínem od SZ vzhůru, překrok k pravé hraně a na vrchol. Zdeněk Hubka, Miroslav Janšto, 16.7.1977

 • NÁHORNÍ KOMÍN, III

  Ve středu náhorní stěny komínem a žlabem na vrchol. Zdeněk Hubka, Miroslav Janšto, 16.7.1977

 • ÚZKÉ MÍSTO, III

  Z masívu sestup a překrok k pravé hraně, tou na vrchol. Heinz Walther , Hasso Gantze, 19.9.1976

 • PŘEKROK, 1/III

  Ve středu náhorní stěny sestup z masívu na polici, přeskok do žlabu, jím na vrchol. Zdeněk Kropáček, 9.5.1977