Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • JATERNÍK, VIIb

  „Starou cestou“ 3m vzhůru a stěnou šikmo doleva ke kruhu pod velký převis. Zleva sokolíkem a stěnou přímo na balkón pod vrcholovou hlavu. Komínem na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 8.5.1988

 • JIŽNÍ CESTA, II

  Uprostřed náhorní stěny ke spáře. Tou do výklenku, výše komínem (slaňovací kruh) na vrchol. Walter Stein, Heinrich Forker, Carl Stumpf, 5.6.1904

 • JIŽNÍ CESTA - DLOUHÁ VARIANTA, III

  „Jižní cestou“ do výklenku, dlouhý traverz doleva za hranu do Z stěny a tou na vrchol. Jan Bílek, Karel Krombholz, 1.6.1967

 • JIŽNÍ CESTA - KRÁTKÁ VARIANTA, V

  „Jižní cestou“ do výklenku, traverz vlevo a dvojspárou na vrchol. František Smejkal, Heinz Skopec, 17.7.1967

 • NEDĚLNÍ VÝLET, VIIb

  4m vlevo od JV hrany stěnou šikmo doprava na hranu ke kruhu. Hranou (2. kruh) do velkého výklenku a traverz doprava, mezi vrcholovými hlavami na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 8.5.1988

 • POLEDNÍ CESTA, VI

  Vlevo v J stěně rozporem do výklenku a šikmo doleva za hranu ke kruhu. Stěnou na lávku, výše stěnou vlevo a komínem na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 12.6.1977

 • PŘECHODOVÁ CESTA, V

  Z balkónu v masívu sestup 2m a z rozporu postavením do stěny. Traverz doprava a spárou mezi „Jižní cestou“ a “Krátkou variantou“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, S. Seifert, 7.7.1979

 • SALÓN FEŠÁKŮ, VI

  Spárou uprostřed Z stěny ke kruhu. Stěnou přímo přes 2. kruh na vrchol. Karel Bělina, František Žid, Josef Mayer, 8.5.1977

 • STARÁ CESTA, III

  Komínem v údolní stěně na vrchol. Walter Stein, 9.8.1903