Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • UTOPENCI, V

  Z Augustiniánu sestup hranou na lávku. Přepad a hranou šikmo vpravo přes kruh na vrchol. Volker Müller, Hasso Gantze, Hans Müller, 31.10.1998

 • CIBULOVÉ KRUHY, III

  Z masívu sestup stěnou na lávku a široký přepad (nebo Přeskok 1) na vrchol. Volker Müller, 31.10.1998

 • KŘENOVÁ CESTA, III

  Z Oleje sestup hranou a přepad na vrchol. Hasso Gantze, 2.11.1998

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  V údolní stěně spárou na polici. Doleva a úzkým komínem mezi věžemi Olej a Ocet, výše stěnou na vrchol (možno též vpravo na věž Olej). Jӧrgen Hӧfer, Peter Hӓhnel, 13.12.2004

 • ESSENCE, VIIIc

  Jako "Údolní cesta" na polici ke kruhu (dodatečně osazen). Traverz doprava do sokolíka a jím přes 4 kruhy na vrchol (od 2. kruhu stavěním). Jӧrgen Hӧfer, Günter Müller, Heinz Eckardt, Peter Hӓhnel, 9.7.2011

 • OCTOMILKA, VIIc

  Vlevo v údolní stěně spárou v koutě k převisu, výše přes převis (3 kruhy) a žlabem na vrchol. Jӧrgen Hӧfer, Peter Hӓhnel, 22.8.2009

 • PŘESKOK, 1

  Skokem z Oleje. Sasští kamarádi