Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • UMRLČÍ CESTA, II

    Náhorní hranou n. v.

  • PRAVÁ CESTA, III

    V pravé části údolní stěny a hranou n. v.

  • STŘED, III

    Středem údolní stěny n. v.