Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • ŠPIONÁŽ, VII

    Středem údolní stěny přes 2 BH spárou na balkon. Z něj přes další 2 BH ke slaňovacímu BH.