Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • PERLÍK, IXa

  Vlevo od cesty „Hrana kamarádů“ přes 5 BH ke slaňovacímu BH.

 • HRANA KAMARÁDŮ, RP IXa

  Výraznou hranou centrální stěny přes 7 BH ke slaňovacímu kruhu pod vrcholem. Martin Polák, Martin Kala, 1990

 • KRÁSNÁ CESTA, VIIIb

  Od 2. BH cesty „Hrana kamarádů“ šikmo vpravo k 3. BH a kopírujíce spárku přes další 3 BH n. t.

 • CVIČNÁ CESTA 1, ?

  Nástup z terasy hranou přes 3 BH.

 • CVIČNÁ CESTA 2, ?

  Nástup napravo od cesty „Cvičná cesta 1“ stěnou.

 • SKALPEL, , VIIc

  Stěnou (kruh), výše trhlinou šikmo vpravo na hranu a tou přes 2. K na vrchol. Milan Polák, Martin Polák, 1987 (úplně vpravo na začátku lomu)