Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • KLASICKÁ, III

  Od Z spárou na vrchol. Karel Bělina, Bruno Exner, 13.6.2013

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, VIIa

  Údolní spárou přes kruh na vrchol. Karel Bělina, Bruno Exner, 13.6.2013

 • ÚDOLÍ TICHA, V

  Krátkou spárou do sedla a výše na římsu ke kruhu. Stěnou na vrchol. Korel Bělina, Bruno Exner, 13.6.2013

 • PŘESKOK, 2

  Z masívu přeskok na vrchol. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 28. 6. 2013

 • KOMÍN ZLOBILŮ, VIIa

  Širokým komínem mezi věží a masivem, výše vzepřením na vrchol. Vladislav Nehasil, 27. 10. 2013