Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Spárou v náhorní stěně mezi vrcholy a stěnou vlevo na vrchol.

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, II

  Asi 1, 5m vlevo od „Staré cesty“ nejdříve na velký stupeň, z něho přímo stěnkou do mezivěží a „Starou cestou“ na vrchol. Jan Bílek, 26.4.1988

 • PLAZIVÁ CESTA, III

  Od spáry v náhorní stěně šikmo vlevo na SZ hranu do sedla a „Starou cestou“ na vrchol. Jan Bílek, 28.3.1968

 • EBENOVA HRANA, VII

  Ze sedla sestup vlevo k římse v Z stěně, po ní na SZ hranu (K). Hranou a spárou mezi oba vrcholy a „Starou cestou“ na vrchol. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 4.5.1971

 • EBENOVA HRANA - VARIANTA, VIIb

  Levou náhorní SZ hranou (od její paty) přímo ke kruhu. Zdeněk Weingartl, Milan Sadi, Ladislav Černý, 14.3.1977

 • RAŠENÍ JARA, VII

  Od paty SZ hrany po lávce vlevo ke spáře v S stěně a tou do díry. Šikmou spárou vlevo na vrchol. Václav Širl, 29.3.1967

 • VENI, VIDI, VICI, VIIb

  Jako „Quo vadis“ ke K. Stěnou šikmo doprava (K) a spárou na vrchol. Jaroslav Cach, Miroslav Cach, 20.8.2006

 • QUO VADIS, VIIb

  Nástup levou údolní (J) hranou, pod převisem traverz doprava a středem údolní stěny ke K. Převislou stěnou šikmo doleva a J hranou na velkou plošinu. Z mezivěží „Starou cestou“ na vrchol. František Záběhlík, 23.8.1979

 • LEVÁ ÚDOLNÍ HRANA, VIIb

  Nástup jako „Quo Vadis" levou údolní hranou dále přímo přes převis podél hrany (hodinky) na balkón cesty „Quo Vadis", tou na vrchol. Jaroslav Cach, 3.4.2007

 • REZAVÝ NŮŽ, VI

  Vpravo v J stěně koutem mezi oba vrcholy a „Starou cestou“ na vrchol. Václav Širl, Jan Bílek, 28.8.1968

 • FARAÓNŮV ODKAZ, VII

  Vlevo v J stěně spárou na balkón ke K. Stěnou vpravo na hranu a tou na vrchol. Ivo Nový, Karel Blažek st., VáclavTůma,11.9.1968

 • SNADNÁ HRANA, III

  U JZ hrany komínem mezi věží a masívem, pak JZ hranou. Jan Bílek, 28.3.1968