Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CESTA SKALNÍCH PŘÁTEL, VI

  Vlevo od nástupu Jižní spáry stěnou šikmo vlevo do žlabu. Jím na hrot a stěnou na vrchol. Walter Kleiner, Kurt Berger, 9.11.1940

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, V

  Vpravo od cesty „Jihozápadní komín“ úzkou levou spárou na předvrchol a pravou stěnou na vrchol. Walter Kleiner, Kurt Berger, 9.11.1940

 • JIHOZÁPADNÍ KOMÍN, II

  Komínem při JZ hraně a pravým žlabem na vrchol. Otto Heinicke, H. Freise, K. Krille, 11.9.1921

 • JIŽNÍ STĚNA, VIIIb

  Asi 4 m vlevo od cesty „Říše krále Laurina“ žlábkem ke kruhu. Rajbuňkem na vrchol. Němečtí lezci

 • JIŽNÍ CESTA, V

  Asi 8m vlevo od „Staré cesty“ stěnou přes výčnělek na lávku. Stavěním do šikmé spáry, tou na balkón a stěnou vlevo na vrchol. Hans Heilmaier, H. Lorenz, Karl Trage, 20.7.1924

 • JIŽNÍ SPÁRA, VI

  Středem J stěny spárou přes převis na vrchol. Walter Kleiner, Kurt Berger, 9.11.1940

 • NÁHORNÍ CESTA, V

  V náhorní stěně mohutným stavěním do pravé spáry, tou na plošinu a rozporovým komínem na vrchol. Walter Kleiner, Anni Bergmeier, 1.10.1940

 • ŘÍŠE KRÁLE LAURINA, VIIa

  Asi 2m vlevo od „Staré cesty“ stěnou přes kruh do traverzu „Staré cesty“. Tou krátce a přes převis na vrchol. Michael Bellmann, Henry Krönert, Sascha Lämmel, 13.6.1999

 • SEVERNÍ CESTA, III

  V pravé části S stěny komínem s převislým nástupem na plošinu a levým žlabem na vrchol. O. Heinicke, E. Heinicke, H. Freise, 5.6.1921

 • SEVERNÍ KOMÍN, II

  Vlevo od „Severní cesty“ komínem na vrchol. Erich Langer, A. Möbius, 3.8.1939

 • STARÁ CESTA, II

  V pravé části S stěny komínem s převislým nástupem na plošinu a levým žlabem na vrchol. Otto Heinicke, Edmund Heinicke, H. Freise, 5.6.1921

 • VÝCHODNÍ HRANA, II

  V hranou přímo na vrchol. OttoHeinicke, H. Freise, K. Krille, 11.9.1921

 • SEVEROVÝCHODNÍ CESTA, II

  Vpravo ve V stěně spárou, výše šikmo vlevo stěnou na vrchol. Hans Heilmaier, 21.7.1929

 • NIKOHO TAM NEPOTKÁM, IXa

  Vlevo od cesty “Severní komín“ převislou stěnou (1. kruh), výše šikmou spárou na konec ke 2. kruhu. Klikatým žlábkem (3. kruh) a ukloněnou stěnou na vrchol. Jiří Chocholoušek x Vladislav Nehasil, 13. 9. 2020