Lokace: Mapy.cz

Ferdinanduv roh scaled

Cesty na této skále

 • HŘEBENOVKA, V

  V pravé části údolní stěny žlabem a komínem na plošinu. Stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Sinecký, 18.10.1975

 • JIŽNÍ HRANA, V

  Ze zarostlé terasy v pravé části údolní stěny, J hranou po stupních na balkón. Cestou „Hřebenovka“ na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 27.4.1987

 • JIŽNÍ HRANA - 1. VARIANTA, V

  V levé části V stěny podél spáry na 1. stupeň. Cestou „Střecha“ na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 27.4.1987

 • JIŽNÍ HRANA - 2. VARIANTA, V

  V levé části V stěny úzkým komínem na 2. stupeň cesty „Střecha“. Tou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 27.4.1987

 • JIŽNÍ HRANA - 3. VARIANTA, III

  Vpravo od cesty „Jižní hrana“ zarostlým žlabem na balkón, traverz vpravo a komínem přímo na balkón cesty „Střecha“. Tou na vrchol. Martin Kropáček, Jan Kropáček, 6.7.1987

 • PODZIMNÍ CESTA, V

  Vlevo v údolní stěně mělkým žlábkem ke kruhu. Stěnou přímo, výše mírně doleva na poslední stupeň „Staré cesty“ a tou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 19.10.1986

 • STARÁ CESTA, II

  Z náhorní strany vpravo přes stupně k S hraně a tou na vrchol. Otto Heinicke, 1924

 • STŘECHA, VIIa

  Velkým koutem ve V stěně (kruh) pod převis, doprava na hranu ke 2. kruhu. Stěnou přímo na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 13.5.1988

 • TRAVERZOVÁ CESTA, III

  Ve V stěně římsou doleva na plošinku, koutem a vpravo po stupních na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jan Sinecký, Monika Kropáčková, Eduard Puncman, 20.9.1975

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  Uprostřed údolní stěny mělkým žlabem vzhůru k hodinám. Od nich traverz po římse doprava a stěnou ke kruhu. Stěnou přímo, výše šikmo doleva na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 19.10.1986

 • VÝCHODNÍ STĚNA, V

  Středem V stěny na plošinu, vlevo přes převis a stěnou na vrchol. Jaroslav Sinecký, Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, Eduard Puncman, 20.9.1975