Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NA OSTŘÍ SEKERY, VIIc

  SZ hranou Severního pilíře k 1. BH přes hodiny ke 2. BH převisem, spárou (smyčka) n. t. Jan Paul x Daniel Hölzl, 24.10.2019

 • HRDELNÍ PRÁVO, VIIb

  Vlevo v Z stěně Severního pilíře rozšiřující se trhlinou, spárou na římsu. Mírně vlevo přes převis n. t. Jan Paul x Daniel Hölzl, 17.10.2019

 • OBECNÍ RAS, VIIb

  Vpravo od cesty „Hrdelní právo" stěnou přes BH a spárou přes převis (smyčky) n. t. Daniel Hölzl x Jan Paul, 6.11.2019

 • ČERNÁ KNIHA, VI

  V levé části J stěny Severního pilíře přes 1. BH na polici ke 2. BH, přes převis n. t. Daniel Hölzl x Jan Paul, 24.10.2019

 • SMOLNÁ KNIHA, V

  Nástup ze strže v pravé části J stěny Severního pilíře přes převislé stupně n. t. Jan Paul, Daniel Hölzl, 5.10.2019

 • LIDOMORNA, V

  Středem S stěny Středního pilíře přes BH n. t. Daniel Hölzl, Jan Paul, 17.10.2019

 • ÚPADEK ZA TOLAR, V

  V levé části J stěny Středního pilíře přes špičatý blok a podél hrany (BH) n. t. Jan Paul, Šárka Paulová, 8.3.2022

 • HLADOMORNA, VII

  Pravou částí S stěny Středního pilíře podél trojúhelníkového výlomu, stěnou přes BH přímo nebo při hraně n. t. Jan Paul x Daniel Hölzl, 24.10.2019

 • VLNKY ZA KREJCAR, V

  Středem J stěny Středního pilíře přes BH n. t. Daniel Hölzl, Jan Paul, 17.10.2019

 • NEZVANÝ HOST, V

  Z balkonu v Z stěně Hlavního vrcholu podél hrany přímo do výklenku a jím n. t. Jan Paul, 10.10.2019 (nejištěno)

 • SPÁRKA, II

  Spárkou v Z stěně Hlavního vrcholu n. t.

 • EL UZLO, IV

  Nástup z police J údolního pilíře (jistící stanoviště) dále libovolně přes stupně do sedýlka a levou spárou levého pilíře na Hlavní vrchol. Milan Svinařík, Květa Svinaříková, Daniel Hölzl, 3.9.2016

 • JIŽNÍ KOMÍN, III

  J komínem Jižního pilíře přes posazený blok na vrcholu pilíře do sedýlka, levým pilířem libovolně n. t. Daniel Hölzl, Hynek Hölzl, 10.11.2019

 • USEKNUTÁ HLAVA, IV

  JV stěnou Jižního pilíře, úzkou spárou ve tvaru V na polici, dále oblou hranou nebo spárou přes vrcholy pilíře do sedýlka a pravou spárou levého pilíře na balkón (posazený balvan), stěnkou n. t. Daniel Hölzl, Hynek Hölzl, Jan Paul, 1.11.2019

 • VYPÁLENÝ CEJCH, V

  Vlevo od cesty „Ve znamení lilie" z balkónu J stěnou přes 2BH n. t. (vlevo slaňovací BH). Daniel Hölzl, Jan Paul, 17.10.2019

 • VE ZNAMENÍ LILIE, V

  Cestou „Bosá noha" na balkón a vpravo J stěnou podél hrany přes 2BH n. t. Daniel Hölzl, Jan Paul, 17.10.2019

 • BOSÁ CESTA, III

  Nástup vlevo do V stěny Hlavního vrcholu, spárou mezi pilířem a masívem na polici, dále spárou n. t. Daniel Hölzl, Milan Svinařík, Květa Svinaříková, 3.9.2016

 • KATOVA ULIČKA, III

  Nástup vlevo od cesty „Spára před městem" zužujícím se komínem do díry, úkrokem doleva a spárou ve tvaru "V" n. t. Daniel Hölzl, Hynek Hölzl, 1.11.2019

 • SPÁRA PŘED MĚSTEM, III

  Vpravo ubíhající spárou ve V stěně Hlavního vrcholu do velké díry a stále vpravo spárou n. t. Daniel Hölzl, Jan Paul, 17.10.2019