Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Náhorní (V) stěnou vlevo nebo vpravo na balkón a SV hranou na vrchol.

 • STARÁ CESTA - VARIANTA, IV

  Z náhorní strany vpravo za SV hranu a spárkou mírně vlevo na balkón. Milan Přibyl, Karel Blažek st, 29.4.1971

 • HRANA STRACHU, VI

  V hranou na vrchol. Heinz Weigel, 15.4.1974

 • STRACH Z HRANY, VI

  Krátce jako „Hrana strachu", pak vlevo stěnou ke spárce a na vrchol. Jaroslav Kukla, 30.7.2008

 • JIHOZÁPADNÍ CESTA, III

  Koutem u JV hrany na lávku v J stěně a po ní doleva do údolní (Z) stěny. Koutem na vrchol. Václav Tůma, Jan Černík, 5.8.1958

 • TICÍC POKUSŮ, VI

  Středem J stěny na lávku a stěnou nejprve vlevo, pak středem na vrchol. Ivo Nový, 3.11.1969

 • JIHOZÁPADNÍ HRANA, V

  2m vpravo od JZ hrany šikmou trhlinou na plošinku a další spárkou na lávku „Jihozápadní cesty“. Cestou „Cesta nářků“ na vrchol. Miroslav Cach, 2.6.1978

 • CESTA NÁŘKŮ, VI

  Koutem v údolní stěně pod převis, přes ten přímo (nebo zleva) a vhloubením na balkón. Pravou hranou na vrchol. Karel Štěpka, Ivo Nový, Petr Laštovička, J. Ohnesorge, 1.7.1966

 • CESTA ABSTINENTŮ, IV

  SZ hranou na balkón a koutem „Jihozápadní cesty“ na vrchol. Karel Štěpka, Ivo Nový, Petr Laštovička st., J. Ohnesorge, 9.6.1966

 • ZKUS TO, V

  Vpravo v S stěně na balkón a koutem „Jihozápadní cesty“ na vrchol. Jan Kříž, Petr Laštovička st, 21.10.1969

 • ZKUS TO - VARIANTA, VII

  Z balkónu levou údolní hranou na vrchol. Rostislav Sedliský, M. Komrska, 27.8.1978

 • DELIRIUM, VIIIb

  Převislou stěnou k hodinám cesty „O flašku rumu“ a šikmo doprava k BH. Přes převis a spárkou na vrchol. Petr Vostřel, 11.8.1997

 • O FLAŠKU RUMU, VI

  Vlevo v S stěně koutem k hodinám, přes převis do široké spáry a výše úzkou spárou. Jan Kříž, Petr Laštovička st., 15.9.1969

 • CESTA PÍSKAŘŮ, 2/III

  Od V z bloku přeskok na balkón „Staré cesty“. Tou na vrchol. Rok 1968