Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BACHYNNÍ CESTA, V

  Vlevo v údolní stěně šikmo doprava. Spárou na balkón a vpravo žlabem. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková,4.9.1976

 • KANČÍ CESTA, IV

  Z údolní strany vpravo strží mezi masivem a věží, výše komínem na plošinu. Komínem při hraně do výklenku. Traverz vpravo a spárou ve středu náhorní hrany stěny. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, 5.9.1976

 • KANČÍ CESTA - VARIANTA, III

  Od severu žlabem do komína. Zarostlou lávkou v masivu doleva ke spáře. Helmut Paul, Dietmar Heinicke, 31.3.1978

 • KAZATELSKÁ CESTA, 2/II

  Vpravo od „Kančí cesty“ komínem v masivu a žlabem na kazatelnu. Přeskok vlevo, komínem a vpravo stěnou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Monika Kropáčková, Günther Schneider, 3.10.1976

 • LIBUŠINO PROROCTVÍ, VI

  Vlevo od „Bachynní cesty“ komínem mezi věží a masivem na vklíněný balvan a komínem na balkón. Stavěním ke kruhu, stěnou doprava a severozápadní hranou. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Libor Holpuch, Egon Merke, 22.10.1977