Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • CENNÉ RIZIKO, 6

  Vpravo od "Pravá cesta" spárou a stěnou přes 6 BH ke slaňovacímu BH. Falk Heinicke, Dietmar Heinicke, Anett Riemer, Cathleen Heinicke, 28.7.2004

 • SKYLINE, 4

  Vpravo od J hrany, doleva žlábkem, stěnou přes skalní hlavu k 1.BH. stěnou nejprve vlevo, pak doprava ke 2.BH. Doleva vzhůru ke hraně a doprava nahoru k 3.BH. Doleva hranou n. t. Lothar Petrich, Helfried Mathe, 13.6.2004

 • JIHOVÝCHODNÍ ÚDOLNÍ HRANA, 4

  JV údolní hranou k BH a n. t.

 • PRAVÁ CESTA, 4

  V pravé části stěny lámavou spárou n. t..

 • OSTRÁ HRANA, 5

  Vpravo od „Pravá cesta" stěnou, výše ostrou hranou, nahoře jako „Pravá cesta" n. t.. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 26.12.1980

 • ÚDOLNÍ STĚNA, 6

  4 metry vpravo od „Údolní cesty“ přímo po stupních do cesty „Údolní cesta" a tou n. t.

 • ÚDOLNÍ CESTA, 4

  V levé části stěny spárou na konec. Stěnou n. t.

 • ROLLING STONES, 4

  Z rokle pod údolní stěnou kolmým žlábkem přes 1.BH na malý balkón, stanoviště (2.BH). Vpravo od žlábku přes 3.BH a hranou na balkón. Doleva do kouta na velký balkón. Doleva a stěnou ke hrotu. Přechod na balkón a n .t . Lothar Petrich, Helfried Mathe, F. Jablonsky, T. Kuhnt, 14.3.2004

 • DLOUHÁ VARIANTA, 4

  Z nejhlubšího bodu lehce pravou stranou přes 1.BH na balkón doleva od břízky. Doprava na stanoviště „Roling Stones“ (BH). Tou až do kouta, doleva spárou na balkónek a stěnou na velký balkón „Roling Stones“ a n. t. Lothar Petrich, G. Hölzel, 11.4.2004