Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • NÁHODNÝ SETKÁNÍ, 8

  Pravou ostrou a převislou hranou n. t. (1. nýt z cesty „Intrikánův konec"). Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 18.11.2023

 • INTRIKÁNŮV KONEC, 6-

  V údolní stěně v pravé časti přes 2 nýty a při hraně stěnou n. t. Stanislav Feigl ml., 25.3.2021

 • ÚDOLNÍ CESTA, 4

  V levé části stěny spárou na konec. Stěnou n. t.

 • SKYLINE, 4

  Vpravo od J hrany, doleva žlábkem, stěnou přes skalní hlavu k 1.BH. stěnou nejprve vlevo, pak doprava ke 2.BH. Doleva vzhůru ke hraně a doprava nahoru k 3.BH. Doleva hranou n. t. Lothar Petrich, Helfried Mathe, 13.6.2004

 • CENNÉ RIZIKO, 6

  Vpravo od "Pravá cesta" spárou a stěnou přes 6 BH ke slaňovacímu BH. Falk Heinicke, Dietmar Heinicke, Anett Riemer, Cathleen Heinicke, 28.7.2004

 • JIHOVÝCHODNÍ ÚDOLNÍ HRANA, 4

  JV údolní hranou k BH a n. t.

 • OSTRÁ HRANA, 5

  Vpravo od „Pravá cesta" stěnou, výše ostrou hranou, nahoře jako „Pravá cesta" n. t.. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 26.12.1980

 • PRAVÁ CESTA, 4

  V pravé části stěny lámavou spárou n. t..

 • VYHLÍDKOVÁ CESTA, 7-

  Nástup vpravo od cesty „Rolling Stones" úzkou stěnkou přes BH a 3 nýty do šikmého žlábku a pilířkem přes (nýt) na velkou polici a při pravé hraně n. t. Stanislav Feigl ml., Aleš Kohák, 25.3.2021

 • ROLLING STONES, 4

  Z rokle pod údolní stěnou kolmým žlábkem přes 1.BH na malý balkón, stanoviště (2.BH). Vpravo od žlábku přes 3.BH a hranou na balkón. Doleva do kouta na velký balkón. Doleva a stěnou ke hrotu. Přechod na balkón a n .t . Lothar Petrich, Helfried Mathe, F. Jablonsky, T. Kuhnt, 14.3.2004

 • BROWN SUGAR, 8-

  Libovolně na stanoviště cesty „Rolling Stones" a stěnou přímo na velkou polici. Z police mírným traverzem doleva k hraně (nýt) a stěnou n. t. Stanislav Feigl ml., 25.3.2021

 • DLOUHÁ VARIANTA, 4

  Z nejhlubšího bodu lehce pravou stranou přes 1.BH na balkón doleva od břízky. Doprava na stanoviště „Roling Stones“ (BH). Tou až do kouta, doleva spárou na balkónek a stěnou na velký balkón „Roling Stones“ a n. t. Lothar Petrich, G. Hölzel, 11.4.2004