Lokace: Mapy.cz

Prvni Ferdinandova vez scaled

Cesty na této skále

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, IV

  Od JV (vlevo od “Staré cesty“) spárou pod převis, traverz doleva a „údolní cestou“ na vrchol. František Záběhlík, H. Jirásková, 9.5.1982

 • LÁZEŇSKÁ SPÁRA, VIIa

  Středem SZ stěny šikmo doprava do oblé spáry a tou doleva pod převislou spáru. Tou přes kruh až k jejímu konci, kde pod vrcholem navazuje na komín „Severní cesty“. Tou na vrchol. František Záběhlík, Ivan Culek, 9.8.1975

 • LESNÍ CESTA, VI

  Cestou „Údolní spára“ k převisu, traverz doleva a komínem do výklenku ke kruhu. Šikmou spárou doleva vzhůru a podle jemné spárky do výklenku. Přechod šikmo doprava na hranu a tou na vrchol. Erich Jindrák, Pražský, 25.6.1964

 • S BOHOM BRATIA!, VIIa

  Vlevo od cesty „Lázeňská spára“ stěnou ke kruhu a spárami šikmo doleva na věžičku. Krátce doprava a stěnou (2. kruh) do traverzu „Severní cesty“, tou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, Magda Benešová, Petra Dostálová, 20.6.1992

 • SEVERNÍ CESTA, IV

  Ze sedla komínem mezi masivem a věží, výše stěnou pod převis. Přechod doprava za hranu do spáry a tou na vrchol. Karl Stein, G. Rössger, A. Micklich, Kurt Schöne, 25.6.1939

 • SEVERNÍ CESTA - LEVÁ VARIANTA, IV

  „Severní cestou“ pod převis, traverz doleva do výklenku a koutem na balkón „Staré cesty“ Tou na vrchol.

 • SEVERNÍ CESTA - PŘÍMÁ VARIANTA, V

  „Severní cestou“ pod převis a přes převis stěnou na vrchol.

 • STARÁ CESTA, IV

  V levé části náhorní stěny spárou na balkón a stěnou na vrchol. Arthur Hoyer, Albert Kunze, R. Greter, Georg Penter, 15.10.1909

 • TŘÍKRUHOVKA, VIIa

  Vpravo v Z stěně pravou spárou, traverz 3 m doprava, stěnou a žlábkem k 1. kruhu. Stěnou šikmo doleva na balkón a šikmo doprava ke kruhu „Lesní cesty“. Stěnou přímo ke 3. kruhu a šikmo doprava na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 11.7.1987

 • ÚDOLNÍ CESTA, V

  V údolní stěně koutovou spárou, pak doprava a na balkón, stěnou na další balkón a „Starou cestou“ na vrchol. Martin Hofmann, Alfred Herrmann, Paul Hofmann, 17.6.1924

 • ÚDOLNÍ CESTA - PILÍŘOVÁ VARIANTA, VIIa

  Od JZ (7 m vpravo od „Údolní cesty“) stěnou šikmo doleva na balkónek. Zprava nad převis ke kruhu. Dále přímo stěnou, výše mírně doleva k traverzu „Údolní cesty“ a tou na vrchol. Dáša Kropáčková, Zdeněk Kropáček, 12.10.1986

 • ÚDOLNÍ SPÁRA, V

  Vlevo od „Údolní cesty“ spárou, výše komínem na balkón „Staré cesty“ a tou na vrchol. Gerhard Róssger, Karl Stein, 4.6.1939