Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • AKLIMATIZACE, V

  V údolní (Z) stěně krátce spárou a stěnou do komína, jím na balkón. Stěnou přes hroty na vrchol. Vlastislav Hrkal , M. Stárek, 18.6.1990

 • ODHOĎTE LANA, VIIa

  Hladkou náhorní stěnou a vhloubením na vrchol. Vlastislav Hrkal, 18.6.1990

 • SKOK PŘES TRHLINY, 1

  Z masívu přechod přes hroty a přeskok na vrchol. Vlastislav Hrkal , M.S tárek,18.6.1990

 • POD SLANĚNÍM, IV

  S stěnou ke komínu a vpravo žlabem na vrchol. Jiří Forman, 3.9.1997