Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • KOUZELNÁ HRANA, IXc

  JZ hranou přes 2 kruhy přímo na vrchol. Jürgen Höfer, 30.6.2001

 • LÉTAVICE, VIIIc

  Ve středu údolní stěny stěnou ke kruhu. Nejprve stěnou přímo, výše šikmo vpravo a jako „Stará cesta“ komínem na předvrchol. Levou hranou přes kruh na vrchol. Václav Sojka, Miroslav Šlof, 15.6.1992

 • NÁHORNÍ CESTA, III

  Od V úzkým komínem mezi věží a masívem na římsu, rozporem a jako cesta „Přepad“ na vrchol. Peter Augst, G. Gruhnert, 21.10.1967

 • PŘEPAD, III

  Z masívu sestup na římsu, přepad a žlabem na vrchol. Herbert König, 22.9.1926

 • STARÁ CESTA, V

  Vpravo v údolní stěně komínem na V předvrchol (slaňovací kruh). Přepad a stavěním, výše stěnou na vrchol. Kurt Fritzsche, Otto Heinicke, H. Borkmann, F. Fischer, Edmunt Heinicke, 22.7.1923