Lokace: Mapy.cz

Karuova vez
Karlova vez

Cesty na této skále

 • NORMÁLNÍ CESTA, III

  Z náhonu strany stěnou na vrchol. Pavel Kocian, Leoš Kubíček, 16.9.19782

 • ZMĚNA PLÁNU, VIIb

  V náhoří vpravo od cesty „Industriálka" podél tupé hrany na vrchol. Jan Paul, 29.07.2018

 • INDUSTRIÁLKY, V

  Vlevo od „Normální cesty“ ubíhajícím vhloubením na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 13.5.1996

 • JÁ NA BRÁCHU, VIIa

  Vlevo v SZ stěně přes kruh do široké spáry a tou na vrchol. V. Nehasil , D. Nehasil, 13.5.1996

 • ÚČETNÍ BESTSELLER, VIIIb

  Údolní hranou přes převis do díry (hodiny), vlevo vhloubením k hodinám a vpravo na kazatelnu ke kruhu. Vlevo oblou hranou na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 7.6.1996

 • JARNÍ ÚNAVA, VIIa

  Spárou od SV (hodiny) přes kruh na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, 21.5.1996

 • JSME S VÁMI, BUĎTE S NÁMI, IXa

  Ve středu V stěny po šikmé polici vpravo a stěnou a spárou přes 2 kruhy n. v. Pavel Henke, Pavel Bechyně, 23.08.2018

 • NECH TEN MECH, Xb

  Krátkou spárou ve středu V stěny na rampu. Stěnou přes 2Bh na vrchol. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 28.07.2019

 • BIERSKORE, IXa

  Od JZ hrany šikmo vpravo přes 2 kruhy n. v. Pavel Henke, Martin Strnad, 06.07.2019

 • PŘESKOK, 1

  Z masivu přeskok na vrchol. D. Nehasil, I. "Ivan" Gregor, 28.7.1996