Lokace: Mapy.cz

Zelena jehla

Cesty na této skále

  • STARÁ CESTA, VIIa

    Podél náhorní hrany, výše přechod doprava do JV stěny a tou na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, MartinNovák, Zuzana Plačková, 28.9.1994

  • JIHOZÁPADNÍ CESTA, VIIa

    Od náhorní hrany šikmo vlevo na Z hranu a tou na vrchol. V. Nehasil, D. Nehasil, Martin Novák, Zuzana Plačková, 28.10.1994

  • SPŘÁDÁNÍ NITÍ, RP VIIc

    V stěnou přes kruh přímo na vrchol. Pavel Henke a Pavel Bechyně, 9.9.2004