Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • BOBŘÍ HRÁZ, VIIa

  Nástup jako „Východní stěna“ (stavěním) a stěnou šikmo vlevo do výklenku, doleva stěnou přes převis a hranou na vrchol. Zdeněk Kropáček, Milan Přibyl, 24.5.1977

 • BOBŘÍ HRÁZ - VARIANTA, VIIb

  Cestou „Bobří hráz“ do výklenku, z něho vpravo podél trhliny přímo na balkón a hranou na vrchol. Petr Laštovička ml., Petr Laštovička st., 2.9.1991

 • HADOHLAVEC, VIIb

  V pravé části údolní stěny sokolíkem do police, traverz vlevo ke kruhu a stěnou na vrchol. Pavel Bechyně, Pavel Henke, 28.8.2002

 • NÁVNADA, VI

  V náhorní stěně šikmo vpravo spárkami a stěnou (kruh) přímo na vrchol. Zdeněk Kropáček, Dáša Kropáčková, 1.7.1981

 • PAMĚTNÍ CESTA, VIIa

  Uprostřed náhorní stěny stěnou ke kruhu, stěnou šikmo doleva a žlabem na vrchol. Hasso Gantze, Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, 6.6.1981

 • 0STARÁ CESTA, IV

  Zprava stěnou na Z hranu a tou na vrchol. Helmut Paul, Dieter Fahr,19.4.1975

 • VÝCHODNÍ STĚNA, VIIa

  V hranou (s postavením) krátce vzhůru, traverz doprava a stěnou ke kruhu. Přes převis přímo na vrchol. František Menzel, Helmut Paul, 24.5.1975