Lokace: Mapy.cz

Osada01
Osada02

Cesty na této skále

 • TS 1965, IXa

  Koutkem přes BH do jeskyně, mírně zleva podél trhlin na jejich konec a komínem n. t. Tomáš Sobotka, Anežka Sobotková, Tomáš ml. Sobotka, 24.9.2023

 • HOPION, IXa

  Koutovou spárou přes kruh pod převis, přes něj 2. kruh a šikmo vpravo jemným sokolíkem ke slaňáku. Pavel Henke x Tomáš Sobotka, 16.4.2015

 • ZELENÁ LÁSKA, RP XIa

  Vlevo od „Hopion" přímo stěnou přes 4 kruhy a šikmo vpravo k 1. kruhu „Hopion" a tou n. v. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 16.4.2015

 • MEGATRON, VIIIc

  Cestou „Hologram" na poličku (smyčka) a traverz vlevo pod dominantní kout. Jím přes 3Bh ke slaňovacímu kruhu. Norbert Hnátek x Richard Krčmář x Pavel Henke, 06.07.2019

 • HOLOGRAM, VIIIc

  Vpravo v údolní stěně trhlinou a spárou přímo a vpravo do gigantického sokola. Jím přes 2K ke slaňovacímu kruhu. Richard Krčmář x Stanislav Feigl st. x Pavel Henke, 11.6.2017