Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, III

  Stěnou podél náhorní hrany.

 • MALÝ VŮZ, IV

  Nástup „Starou cestou", traverz po polici vlevo pod šikmou spáru (BH) a tou na vrchol. Martin Chmetař, Jan Pacina st., P. Kolouch, 12.8.2012

 • ZÁPADNÍ HRANA, IV

  Vlevo dole v náhorní straně traverzem ve vodorovné spáře na Z hranu a tou n. v. (možno přímo hranou). Martin Chmelař, 20.5.2013

 • MLÉČNÁ DRÁHA, VII

  Vpravo v údolní stěně převisem (K) a stěnou 2BH n. v. Martin Chmetař, Jan Pacina st., P. Kolouch, 12.8.2012

 • POLÁRKA, V

  Vlevo v údolní stěně přes kruh a hranou přes 2. K na vrchol. Martin Chmetař, Jan Pacina st., P. Kolouch, 12.8.2012

 • VELKÝ VŮZ, IV

  Z náhorní strany traverz vpravo na velký balkon v SV stěně a tou přes BH n. v. Martin Chmetař, Jan Pacina st., P. Kolouch, 12.8.2012