Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • DÍVČÍ SMÍCH, VIIa

  Středem JV stěny podél trhlinek, výše šikmo vpravo na vrchol. Jaroslav Mádl, E. Koubová, 3.5.1984

 • JIŽNÍ CESTA, VIIa

  Vlevo v JV stěně přes kruh stěnou na vrchol. Peter Henke, Günter Seifert, Claus Böhme, 23.5.1976

 • JIŽNÍ HRANA, VIIa (VIIb)

  Při J hraně (stavěním) a přímo hranou na vrchol. Günther Dietze, Manfred Kühn, Egon Merke, Heinz Walther, H. Schneider, P. Metzner, E. Hedel, 24.6.1978

 • PASOVÁ KONTROLA, VIIa

  Vpravo v JV stěně přes kruh přímo na vrchol. Hasso Gantze, Manfred Kühn, P. Jacob, Stefan Jacob, 18.8.1985

 • STARÁ CESTA, VIIa

  Zleva na SZ hranu a přes lávku ke kruhu. Stěnou a hranou na vrchol. Claus Böhme, Klaus Schäfer, Günter Seifert, Heinz Mitzscherlich, 17.7.1970