Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, VI

  Od SV hrany stěnou šikmo doprava, pak vlevo ke spáře, tou na balkón a vpravo žlabem na vrchol. Viktor Jacob, Hans Neuber, Eberhard Hoesch, 6.1914

 • STARÁ CESTA - HORNÍ VARIANTA, VI

  Z balkónu vlevo hranou na vrchol. M.Bellmann, Henry Krönert, T. Hering, Sascha Lämmel, 11.9.1999

 • STARÁ CESTA - NÁSTUPOVÁ VARIANTA, VIIa

  V hranou přímo, výše doprava ke spáře tou na vrchol. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 2.4.1978

 • VÝCHODNÍ STĚNA, VIIb

  Vpravo ve V stěně spárkou šikmo vlevo na lištu, přechod doprava a žlabem na vrchol. Helmut Oehme, Ernst Heuer,R. Köhler, H. Schierz, E. Priebs, 1.7.1934

 • KRÁTKÝ LESK, IXb

  Vpravo na JV straně stěnou (BH) přes 2 kruhy přímo na vrchol. Jürgen Höfer, Manfred Vogel, 28.3.1996

 • ÚDOLNÍ CESTA, VIIb

  Od JV hrany stěnou šikmo vlevo na římsu, 3m vlevo (sem též od JZ hrany stěnou šikmo na římsu a 4m vpravo) a stěnou (stavěním) ke kruhu. Hranou ke 2. kruhu a vlevo stěnou na vrchol. Herbert König, W. Scholz, R. Kliemand, Georg Riedel, 19.9.1926

 • VZPOMÍNKA NA LIDI, VIIIc

  Ve středu Z stěny přes kruh do spáry a tou na vrchol. René Pohořálek, František Landovský, 18.8.1984

 • SEVEROZÁPADNÍ HRANA, VIIb

  Z balvanu (stavěním) do S stěny, traverz doprava a SZ hranou na vrchol. Kurt Fritzsche, Otto Heinicke, Josef Döring, 12.8.1922

 • SEVERNÍ CESTA, VI

  Z bloku v S stěně (stavěním) traverz vlevo a žlabem na vrchol. Karl Richter, Herbert Rothe, 6.8.1939

 • SOJČÍ PÍRKO, VIIIa

  Vpravo od „Staré cesty“ středem (S) stěny přes 2 kruhy na vrchol. V. Nehasil, Zuzana Nehasilová, 26.5.2001

 • DLOUHÁ CESTA, VIIb

  Cesta na podstavec. Od úpatí J stěny spárami (dodatečný kruh) přes převis ke kruhu. Stěnou, výše doprava na lávku a přechod 15m doprava. Přes blok a lámavou stěnu na římsu, přechod vlevo a šikmo doleva spárou na JV hranu a jako „Údolní cesta“ na vrchol. Günther Schneider, Heinz Weigel, 16.6.1973

 • STŘÍBRNÝ BODLÁK, VIIb

  Cesta na podstavec. 6m vlevo od cesty „Údolní záblesk“ stěnou k borovici, spárovým žlabem krátce vzhůru a vlevo hladkou stěnou přes 2 převisy ke kruhu ve skalním koutu (asi 50m). Přímo vzhůru, výše vpravo hladkou stěnou ke 2. kruhu a vlevo přes převis spárovým komínem na vrchol. Jürgen Höfer, Ch. Otremba, 1.7.2002

 • STŘÍBRNÝ ŠÍP, IXa

  Cesta na podstavec. Asi 25m vpravo od „Dlouhé cesty“ šikmo vlevo spárou přes kruh na balkón. Traverz 5m vlevo, přes převis a stěnou přes 4 kruhy na velký balkón (blok). Vpravo k 6. kruhu. Jako „Dlouhá cesta“ zářezem 10m vzhůru a u začátku koutu vpravo přes 7. kruh ke koutku, tím na podstavec. Libovolně na vrchol. Steffan Vogel, D. Scholze, 26.4.1998

 • STŘÍBRNÝ ŠÍP - PŘÍMÁ VARIANTA, IXa

  Cesta na podstavec. Asi 15m vpravo od „Dlouhé cesty“ příkrou rampou a stěnou přes kruh ke 2. kruhu. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, 26.4.1998

 • STŘÍBRNÝ VÝLOM, VIIIb

  Cesta na podstavec. Jako „Dlouhá cesta“ na lávku před 15 - metrovým traverzem. Stěnou (kruh) k sokolíku a tím na balkón. JZ hranou přes kruh na vrchol. Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, 28.9.1980

 • ÚDOLNÍ ZÁBLESK, VIIb

  Cesta na podstavec. Úplně vpravo na J straně z bloku stěnou k úzkému komínu s převislým sokolíkovým nástupem, jím na balkón. Vpravo žlabem a stěnou na tření šikmo vlevo přes 2 kruhy ke hraně. Žlabem na podstavec. „Starou cestou“ na vrchol. Jürgen Höfer, Uwe Friedrich, 5.4.2001

 • ZLATÉ MÍSTO, IXa

  Cesta na podstavec. Jako „Dlouhá cesta“ přes dodatečný kruh ke 2. kruhu. Šikmo vlevo stěnou po stupních přes 3. kruh ke kruhu cesty „Stříbrný sokolík“. Jím 5m vzhůru a k 5. kruhu. Šikmo vlevo (6.kruh) a žlabem na balkón. JZ hranou jako „Stříbrný výlom“ na vrchol. Jürgen Höfer, Ch. Ludwig, 31.3.2001

 • PO ZTEZKÁCH SRDCE, IXb

  Cesta na podstavec. Z terasy na JV straně napravo od cesty „Krátký lesk“ stěnou přes 3K na vrchol, Jiří Chocholoušek x Robert Hes, 4.11.2018. (Nad 2. K mírně zleva)

 • ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA, VIIIb

  Cesta na podstavec. Mezi „Stříbrný šíp – přímá varianta“ a „Dlouhá cesta“ stěnou a rampou přes kruh, výše ke klenuté římse (nad ní 2. kruh). Převislým sokolíkem a stěnou přes 3. kruh k traverzu cesty „Dlouhá cesta“. Stěnou (4. kruh) přímo k malému převisu a rampou k 5. kruhu. Stěnou přes 6. kruh a hranou na podstavec. „Starou cestou“ n. v. Jürgen Höfer, Carsten Höfer, 18.10.2003