Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, V

  Komínem mezi věží a masívem. Autoři neznámí

 • SLUNEČNÍ CESTA, VIIa

  Západní hranou ke kruhu a šikmo doprava na vrchol. B. Luxík, Viktor Hündl, 10.10.1965

 • VÝPLATNÍ DEN, VIIc

  V hranou přímo přes kruh na vrchol. E. Melzer, T. Kolářová, 8.8.1997

 • MRAVENČÍ ULICE, V

  Z masivu (z postavení) sestup stěnou a široký přepad (přeskok - 2) na vrchol. Hasso Gantze, Winfried Popelka, P. Jacob, G. Jacob, 16.4.1988