Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

 • STARÁ CESTA, II

  Úzkou náhorní stěnou na vrchol. Před r. 1980

 • SEVERNÍ CESTA, III

  Vlevo v S stěně spárami na vrchol. Marius Zippe, 26.8.2003

 • JIHOVÝCHODNÍ CESTA, IV

  Na JV straně šikmo doleva k žebru a jím na vrchol. Mario Jilge, Karlsten Jilge, 25.10.2007

 • JIŽNÍ CESTA, IV

  V J stěně doleva do spáry a tou (smyčka) na vrchol. Mario Jilge, Karsten Jilge, 25.10.2007

 • PROJEKT, V

  Pravou údolní hranou do spáry, jí pod převis. Zprava stěnou na vrchol.

 • ÚDOLNÍ CESTA, VI

  U pravé údolní hrany do spáry, tou pod převis (K). Doprava a stěnou na vrchol. Mario Witte, Matthias Krell, Matthias Groβer, Johannes Munde, Jens Prinke, 5.4.2008

 • SEVEROZÁPADNÍ CESTA, II

  Vlevo na SZ straně žebrem šikmo doprava na vrchol. Marius Zippe, 26.8.2003