Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • KRÁTKÁ CESTA, IV

    Vlevo od „Staré cesty“ koutem na balvan a vpravo stěnou na vrchol. Hasso Gantze, P. Jacob, 22.6.1999

  • STARÁ CESTA, II

    Vpravo v náhorní stěně na balvan a vlevo spárou na vrchol.

  • ÚDOLNÍ CESTA, V

    Z údolní strany koutem na vrchol. Jiří Chaloupka, R. Soukalová, 20.07.2005