Lokace: Mapy.cz

HUSITSKÁ VĚŽ
HUSITSKÁ VĚŽ topo

Cesty na této skále

 • DOMAŽLICKÁ CESTA, VIIa, (VIIb)

  S stěnou šikmo doleva ke kruhu, (stavěním) do výklenku, stěnou do komína a jím na vrchol. Zdeněk Kropáček, Jaroslav Houser, Milan Pilař, Dáša Kropáčková, 27.11.1976

 • HADRAPLÁN, IXa

  SV hranou přes 3 kruhy a hodiny n. v. Pavel Henke, Vlastimil Peroutka, Pavel Bechyně, 1.9.2005

 • PRÁČATA, Xc

  Středem údolní V stěny přes 6 BH na vrchol. Tomáš Sobotka, Pavel Henke, 20.12.2019

 • MALÝ ZBABĚLEC, IXc

  Vlevo ve V stěně šikmo vlevo přes 4 kruhy do Komáří cesty tou na vrchol. Jürgen Höfer, Falk Anderssohn, 15.8.1998

 • KOMÁŘÍ CESTA, VIIIb

  Vpravo v J stěně do sokolíku a jím (kruh) do trhliny, jí až na konec (2. kruh). Stěnou přímo (3. kruh) přes hodiny na vrchol. V. Nehasil, Aleš Kvasnička, D. Nehasil, 7.9.1995

 • JIŽNÍ STĚNA, , VIIc

  Ze sedla doprava do J stěny a tou šikmo vpravo (kruh) do žlabu, jím na vrchol. V. Nehasil, Aleš Kvasnička, 19.8.1995

 • KALIŠNICKÁ CESTA, VI

  Rozporem mezi věží a masívem na plošinu v masívu (kruh). Dvojitým stavěním z přepadu a stěnou, výše šikmo doleva na vrchol. Zdeněk Kropáček, Manfred Kühn, Egon Merke, Monika Kropáčková, 18.9.1977

 • KALIŠNICKÁ CESTA – BEZ STAVĚNÍ, VIIb

  Od kruhu přepad a stěnou kolem děr n.v. V. Nehasil, Aleš Kvasnička, D. Nehasil, 7.9.1995

 • BOŽÍ BOJOVNÍCI, IXa

  Ze sedla levou (Z) hranou přes 3 BH na vrchol. Tomáš Sobotka x Pavel Henke, 14.12.2019