Lokace: Mapy.cz

Cesty na této skále

  • VÍTR DO PLACHET, VII

    Spárami v údolní stěně přes převisy n. t. Jan Paul, 18.10.2020

  • VRATIPLACHTA, VII

    Levou částí J stěny k BH, při hraně ke 2. BH a stěnou n. t. Jan Paul, 25.10.2020

  • PŘERAŽENÉ RÁHNO, VII

    Středem J stěny spárou a stěnou přes kruh n. t. Jan Krejcar x Ondřej Kraťoch, Martin Freiberg, 11.4.2020